434 “Du Glemmer Det Aldrig”

Start tidspunkt: 10-08-2018 14:00

Slut tidspunkt: 12-08-2018 10:00

 

Beskrivelse: Reserver weekenden til et arrangement, der giver stof til eftertanke.
Max 48 personer, herefter oprettes der venteliste.

Programmet er ikke endeligt fastlagt.

Vi mangler afklaring på, hvor vi skal bo i Århus, enten Blommehavens Camping eller Århus Camping.

Foreløbig program:

Fredag d. 10. august 2018
Kl. 14:00 Ankomst efter kl. 14:00
Kl. 18:00 Velkomst og standerhejsning
Kl. 19:00 Fællesspisning af medbragt mad og socialt samvær ved langbord eller evt. i fælleshus.

Lørdag d. 11. august 2018
Formiddag: Guidet tur med en hjemløs – Se det Aarhus du kender, men med andre øjne.
Kom et par timer med bag facaden, når hjemløse eller misbrugere giver et autentisk indblik i deres udgave af Smilets By, Aarhus.
Denne byvandring skildrer deres dagligdag, hvor vi vil passere opholdssteder og tilbud for udsatte i Aarhus. Vi hører deres gribende livsberetning og bud på løsningsforslag til et bedre liv.
Guiderne er uddannet i at fortælle og holde foredrag, og turen foregår opdelt i grupper.
Selvom titlen antyder noget andet, er der ikke nødvendigvis altid tale om en guide, der er eller har været hjemløs. En gang imellem er guiden tidligere misbruger eller har på anden måde været socialt udsat uden dog at have været hjemløs.
Eftermiddag: Kage/Kaffe & foredrag af en Ambassadør fra ”En af os”, – en autentisk beretning, med mulighed for at stille spørgsmål.
Mindst en halv million danskere er lige nu ramt af en psykisk sygdom. For de fleste er det forbigående, og de kommer sig helt. For andre er der tale om mere langvarige forløb eller tilbagevendende problemer. Uanset hvad, så er de en af os.
Landskampagnen EN AF OS, har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark – altså slut med diskrimination og udelukkelse af mennesker, der har. eller har haft en psykisk sygdom.
Deres Ambassadører består af frivillige, som har eller har haft en psykisk sygdom, er pårørende, er aktiv i en bruger/pårørende organisation, er chef, kollega, studerende, politiker eller noget helt andet.
På kvalificeret vis formidler ambassadørerne viden om, hvordan det er at leve med en psykisk sygdom. Målet er, at nedbryde nogle af de mange fordomme og myter, der er forbundet med psykisk sygdom, og være med til at skabe et mere rummeligt samfund, hvor der er plads til alle.
Aften: Fællesspisning af medbragt mad og socialt samvær ved langbord eller evt. i fælleshus.

Søndag d. 12. august 2018
Kl. 10:00 Standerstrygning, – og tak for en dejlig weekend med Adriavenner.
Pladsafregning og hjemkørsel.

Adriahilsen
1036 Inge & Lars Nielsen

 

Sted: Ikke på plads endnu  

 

Oprettet af: 1036 Inge & Lars Dyring Nielsen