Træf

Træf er de 2 sammenkomster bestyrelsen står for. 

Forårstræf er altid i St. Bededags ferien

Efterårstræffet er altid i weekenden mellem uge 37 og uge 38.